Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Membri CMD

      Centrul Misionar Diecezan reunește preoți, persoane consacrate și laici voluntari care respectă morala creștină și legile țării, dornici de a susține activitatea misionară în țările sărace ale lumii.

     Episcopul diecezan, în calitate de președinte al CMD, numește un director al centrului care primește astfel împuterniciri pastorale pe latura misionară și căruia îi revine sarcina de a promova activitatea misionară în cadrul diecezei.

       Promovarea spiritului misionar de către fiecare persoană în grupul din care face parte sau în parohie se poate face prin:

  • intenţia misionară în rugăciunea zilnică;
  • colaborarea cu articole sau mărturii la publicaţiile misionare;
  • susţinerea financiară a misionarilor şi a proiectelor din misiuni;
  • formarea de grupuri misionare în parohii, care să promoveze şi să susţină iniţiativele Centrului Misionar Diecezan;
  • mobilizarea grupurilor misionare şi a comunităţii pentru organizarea unor celebrări, adoraţii sau cateheze misionare, mai ales în: luna octombrie (luna misiunilor), postul mare, advent;
  • organizarea celebrării Zilei Mondiale a Misiunilor (în luna octombrie) la nivel diecezan şi parohial;
  • organizarea de zile de reculegere, simpozioane, prezentări de filme sau alte materiale misionare pentru răspândirea şi dezvoltarea conştiinţei misionare a credincioşilor;
  • afişarea materialelor misionare care sunt trimise de către CMD sau a altor materiale cu caracter misionar la panoul parohial;
  • invitarea misionarilor aflaţi în ţară pentru a împărtăşi experienţele lor misionare în parohii, grupuri de tineri etc.