Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Mijloacele financiare

Antet NOU - CMD 2 copy

     Centrul Misionar Diecezan Iași gestionează trei tipuri de fonduri:

      • Colecte ale credincioșilor, făcute în parohii, la inițiativa episcopului diecezan;
      • Diverse donații (bunuri sau bani) oferite de binefăcătorii din țară și din străinătate pentru susținerea activității misionare;
      • Sume obținute prin valorificarea unor produse (publicații, articole cu specific religios, obiecte artizanale realizate de voluntari etc.)

     Fondurile gestionate de Centrul Misionar Diecezan sunt utilizate pentru susținerea activităților și proiectelor misionare, precum și pentru formarea conștiinței misionare