Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Centrul Misionar Diecezan

Antet NOU - CMD 2 copy       Centrul Misionar Diecezan (CMD) este un organism al Episcopiei Romano-Catolie de Iași, înființat pe 24 octombrie 1999 de episcopul Petru Gherghel, cu ocazia Zilei Mondiale a Misiunilor. Acesta are menirea de a garanta prezența carismei misionare în viața bisericii locale și de a oferi posibilitate ca diversitatea misionară a carismelor să se poată exprima în inițiative și opere misionare.

       Centrul Misionar Diecezan este locul privilegiat pentru a primi și îndruma diferitele inițiative misionare ale bisericii locale și, în același timp, locul de animare vocațională misionară.

       În viața Diecezei Romano-Catolice de Iași, Centrul Misionar Diecezan trebuie să fie:

  • Un loc de formare, de educare și de apreciere constructivă a ceea  ce înseamnă misiunea și viața bisericii în raport cu lumea de azi;
  •  Un loc al împărtășirii reciproce în care pe primul loc este plasată angajarea și dăruirea cu generozitate în folosul celor mai săraci dintre săraci;
  • Un loc unde se caută și se trăiesc modalitățile cele mai adecvate de slujire autentică a misiunii Bisericii;
  • Un loc de rugăciune și de meditație, având ca fundament Cuvântul lui Dumnezeu.