Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Scopul CMD

Antet NOU - CMD 2 copy     Pe plan local, principalele sarcini ale CMD sunt:

  • să se îngrijească de formarea unei conștiințe misionare;
  • să reprezinte biserica locală în relația cu celelalte organisme și instituții bisericești care slujesc misiunile, cum ar fi centrele misionare din celelalte dieceze sau Operele Pontificare Misionare;
  • să coordoneze raporturile Episcopiei Romano-Catolice de Iași cu preoții și laicii fidei donum și cu cei ai altor institute religioase care sunt trimiși în misiune;
  • să susțină material și financiar proiecte și inițiative dezvoltate în țările de misiune în folosul oamenilor săraci de acolo.

     Pe plan internațional, principalele sarcini ale CMD sunt:

  • susținerea misionarilor, susținerea misiunilor și supravegherea bunei desfășurări a proiectelor din țările de misiune;
  • menținerea unei legături cât mai strânse cu misionarii plecați și cu structurile locale care i-au primit;
  • stabilirea și întreținerea legăturile apropiate cu alte centre din străinătate prin dialog, schimb de experiență și de idei;