Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Voluntariat

03 Voluntariat       Centrul Misionar Diecezan sprijină voluntariatul, încurajează implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în proiectele derulate și invită să i se alăture toți cei dornici să ofere din timpul, cunoştinţele, abilităţile, talentul şi entuziasmul lor pentru a ajuta copii, tinerii și adulții din Africa și America Latină.

       Voluntariatul reprezintă activităţile de interes public desfăşurate din propria iniţiativă de orice persoană în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.

Ce activităţi pot fi desfășurate ca voluntar?

     – Sesiuni formative privind zonele de misiune, condițiile de viață ale copiilor, tinerilor și adulților, oferite fiind materiale și instrumente de suport;

     – Lecţii şi activităţi recreativ-educative cu copiii din diferite comunități din țară și de peste hotare. Posibilitatea ca prin implicare să sprijine copiii cu diferite probleme sociale, copiii fără părinți, copiii refugiaţi şi copiii din centre umanitare.

     – Participări în cadrul evenimentelor, campaniilor, târgurilor, conferinţelor, taberelor, şcolilor de vară, workshopuri-lor atât la nivel naţional, regional şi internaţional.

     – Iniţiative proprii ale voluntarilor.

     – Activităţi de fundraising: organizare de târguri, gale, campanii de strângere de fonduri, evenimente, excursii şi activităţi pentru copii.

Voluntari 1  

     Cum procedează cel care dorește să se înscrie?

– Se scrie un mesaj la adresa [email protected] 

– Se ia legătura cu unul din reprezentanții CMD telefonic: 0233744491.

– Se trimite o cerere către centru. Aceasta trebuie să cuprindă:

– Numele, prenumele, data nașterii

– O scurtă descriere despre persoana proprie (sau CV ataşat)

– Răspunsul la întrebarea: De ce vrei să fii voluntar?

– O adresă de email și un număr de telefon.

        Odată primită cererea, va fi prezentată responsabililor care o vor analiza și vor trimite o scurtă descriere a oportunităţilor de voluntariat şi propunerea pentru o întâlnire în cadrul căreia se vor afla toate detaliile privind activitatea de voluntar.

voluntar2