Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Obiective

02 ObiectiveÎn activitatea sa, Centrul Misionar Diecezan are în vedere următoarele obiective:

   • Desfășurarea unor activități cu scop caritativ în favoarea bătrânilor, bolnavilor, copiilor și a persoanelor lipsite de ajutor din țările sărace;
   • Menținerea unei strânse legături cu misionarii din dieceză plecați în misiune;
   • Elaborarea unui material liturgic și pastoral destinat parohiilor și grupurilor diecezane pentru animarea misionară;
   • Întâlniri regulate de rugăciune, formare și animare misionară;
   • Organizarea unor cursuri de animare misionară pentru preoți, persoane consacrate și laici;
   • Elaborarea unor materiale în scopul cunoașterii problemelor inerente dezvoltării socio-culturale a popoarelor.
   • Instruirea, perfecționarea și școlarizarea, în țară și străinătate, a colaboratorilor și beneficiarilor activităților de asistență socială, medicală și caritativă;
   • Stimularea colaborării voluntare și recomandarea către alte organisme naționale și internaționale a voluntarilor care doresc să participe la activitățile caritative și umanitare;
   • Organizarea de pelerinaje și vizite organizate în țară și străinătate;
   • Colaborarea cu institutele și centrele misionare locale sau internaționale cu specific misionar.