Meniul paginilor
 
 
 
 
 

Cum pot dona?

CoastaFildes365

     Cine dorește să sprijine unul sau mai multe proiecte aparținând Centrului Misionar Diecezan, o puteți face astfel:

  • Prin Mandat poștal, completat cu datele de mai jos ale Centrului Misionar Diecezan, cu menţiunea „Donație”;
  • Prin Depunere bancară la orice bancă BCR sau prin Transfer bancar în contul Centrului  Misionar Diecezan . Trebuie să știi că titularul contului este Centrul Misionar Diecezan (CIF 13101848), iar conturile sunt: Ron – RO02 RNCB 0198 0033 2602 0001Euro – RO72 RNCB 0198 0033 2602 0002 Precizați pentru ce proiect doriți să donați suma depusă sau transferată;
  • Prin Donație directă la sediul Centrului Misionar, adresa fiind specificată mai jos.

      Date de contact:

 Adresa: Centrul Misionar Diecezan
Str. Primăverii, nr. 17
611129-Roman, jud. Neamț
 
Cod fiscal: 13101848
Cont bancar: Banca Comercială Română
Ron – RO02RNCB0198003326020001, sucursala Roman
Euro – RO72RNCB0198003326020002, sucursala Roman